5 :

-Lyumarovoleg (1976 , : 44)
-Traktorisr (1978 , : 42)
-Shp98 (1983 , : 37)
-valk83 (1983 , : 37)
-kahtp21 (1989 , : 31)


!