2 :

-tomasmazas (1969 , : 50)
-Solonchenko (1980 , : 39)


!