6 :

-Vlalimov (1963 , : 56)
-whisky69 (1968 , : 51)
-Zorq (1971 , : 48)
-ACDC (1979 , : 40)
-vudu2013 (1986 , : 33)
-DmitryMorozov (1990 , : 29)


!