20 .

https://spbvedomosti.ru/news/inciden...00-narusheniy/